Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunta

Järviruokohankkeemme pääsi viiden finalistin joukkoon EU:n parhaasta hanketta kilpailtaessa. Edustimme Suomea, josta olemme kovasti ylpeitä ja iloisia. Finalistit saivat kunniakirjan.
Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunta voitti Kymenlaakson alueen vuoden 2018 vuoden maisemateko kilpailun.
Pohjois-Kymen Kasvu palkitsi Järviruo'on korjuuketjun ja hyötykäytön kehittäminen -hankkeen.

Palkintoperusteluissa todetaan, että järviruokohankkeessa on lähdetty miettimään uudella tavalla sitä, miten rantojen ongelmajätteestä voitaisiin saada käyttökelpoista materiaalia eri tarkoituksiin.
Hankkeessa kehitettiin uutena innovaationa järviruo'on talviniittoon sopiva kalusto. Hankkeen tuloksena on syntynyt uutta yritystoimintaa ja ruokomassan hyötykäyttöä on alettu tutkia esimerkiksi hulevesien suodatuksessa. Lisäplussana hankkeelle on mainittu se, että sen aikana onnistuttiin työllisätmään maahanmuuttajia.

Suuri kiitos myös hankkeen projektipäällikkö Tanja Kukkolalle!