Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunnan kalastussäännöt vuonna 2023

Osakaskunnan kalavedessä harjoitetaan kalastusta kalastuslain- ja asetuksen sekä tarkemmin näissä säännöissä määrätyllä tavalla. Osakaskunnan tehtävänä on järjestää kalastuksen harjoittaminen siten, että pyritään vesialueiden mahdollisimman suureen pysyvään tuottavuuteen. Erityisesti pyritään pitämään huolta siitä, että kalakantoja käytetään hyväksi järkiperäisesti huomioiden kalataloudelliset näkökohdat. Lisäksi kalakantojen hoitoon ja lisäämiseen kiinnitetään huomiota.

 

PYYDYSYKSIKKÖARVOT

Nuotta 30, Katiska 1, Pitkäsiima (100 k) 1, Verkko (1,8x30) 1,                       

Verkko (1,8-3,0x30) 2, Rysä (<1,5) 2, Rapumerta 1, Isku- ja syöttikoukku (10kpl) 1,

Liistekatiska  2, Harjuslauta  1, Paunetti ja isorysä 15, Verkko (3,0x60) 4,

Verkko (6,0x60) 8, Verkko (8,0x60) 10, Verkko (10,00x60) 12.

 

Osakkaille pyydyslupia myydään vesialueosuuden mukaisesti tai kuitenkin 6 kpl. Lisälupia tarvitseville myydään erikoislupia harkinnan mukaan, ei kuitenkaan rapulupia.

 

RAUHOITUSALUEET

Ympärivuotisesti Kupparinoja suualueineen, Tervolanlahden suualue, Mäyränojan suualue. Kuturauhoitus 15.4–10.5 Saapa- ja Sammallahdessa.

 

MUUT OHJEET

 ELY-keskus on päättänyt, että alueen kuhan yleinen alamitta on 42 cm. Osakaskunta on kuitenkin päätöksellään nostanut kuhan alamitan 45cm:iin ja verkon pienin sallittu solmuväli on 55 mm kuhan pyynnissä. Päätöksellä pyritään tukemaan kuhan luontaista lisääntymistä. Lisäksi pyydysmerkkeihin on laitettava kalastajan yhteystiedot, talvella jään päälle. Verkkomerkit on poistettava kalastuksen jälkeen, niin kesällä kuin talvellakin. Kalastuspaikkoja ei voi varata pelkillä verkkomerkeillä. Pyydykset on merkittävä kalastuslain säännösten mukaisesti. Lisätietoja oikeista merkintätavoista löytyy www.ahven.net

 

RAVUSTUS

Ravustus on sallittu seuraavin ehdoin:

- mertoja sallitaan 10 mertaa/ravustaja

- luvan hinta on 5 €/merta osakkaille, kesäasukkaille ja kylässä vakituisesti asuville. Muille erikoisluvalla 10€/merta.

- jos pyydyksiä käytetään muualla, niin desinfiointi

 

KALASTUSLUPIEN HINNAT

Perusyksikkö                 5 €

Virvelilupa                     10 €

Vierasvirveli                  10 €

Rapulupa                       5 €

Erikoislupa                     10 €

Kilpailulupa                    1 €

 

HUOM! Muistathan palauttaa saalistilaston. Edellisen vuoden saalistilaston palauttaja saa yhden ylimääräisen  ilmaisen perusyksikkö pyydysmerkin (lommin).

 

Lisätietoja antaa kalastuslupien myyjä Vesa Soikkeli 0400-155198

 

 

Lyöttilän yhteisen kalaveden hoitokunta