Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunnan kalastussäännöt vuosille 2024–2025

 

Osakaskunnan kalavedessä harjoitetaan kalastusta kalastuslain- ja asetuksen sekä tarkemmin näissä säännöissä määrätyllä tavalla. Osakaskunnan tehtävänä on järjestää kalastuksen harjoittaminen siten, että pyritään vesialueiden mahdollisimman suureen pysyvään tuottavuuteen. Erityisesti pyritään pitämään huolta siitä, että kalakantoja käytetään hyväksi järkiperäisesti huomioiden kalataloudelliset näkökohdat. Lisäksi kalakantojen hoitoon ja lisäämiseen kiinnitetään huomiota.

 

PYYDYSYKSIKKÖARVOT

 

Nuotta 30, Katiska 1, Pitkäsiima (100 k)  1, Verkko (1,8x30) 1,    

Verkko (1,8-3,0x30)  2, Rysä (<1,5) 2, Rapumerta 1, Isku- ja syöttikoukku (10kpl) 1,

Liistekatiska  2, Harjuslauta  1, Paunetti ja isorysä 15, Verkko (3,0x60) 4,

Verkko (6,0x60) 8, Verkko (8,0x60) 10, Verkko (10,00x60) 12.

 

Osakkaille pyydyslupia myydään vesialueosuuden mukaisesti tai kuitenkin 10 kpl.

Lisälupia tarvitseville myydään erikoislupia harkinnan mukaan.

 

RAUHOITUSALUEET

 

Ympärivuotisesti Kupparinoja suualueineen, Tervolanlahden suualue ja Mäyränojan suualue.

Kuturauhoitus 15.4–10.5 Saapa- ja Sammallahdessa.

 

MUUT OHJEET

 

Osakaskunta on määrännyt kuhan alamitaksi  45 cm:iin ja verkon pienin sallittu solmuväli on 55 mm kuhan pyynnissä. Päätöksellä pyritään tukemaan kuhan luontaista lisääntymistä. Lisäksi pyydysmerkkeihin on laitettava kalastajan yhteystiedot, talvella jään päälle. Verkkomerkit on poistettava kalastuksen jälkeen, niin kesällä kuin talvellakin. Kalastuspaikkoja ei voi varata pelkillä verkkomerkeillä. Pyydykset on merkittävä kalastuslain säännösten mukaisesti. Lisätietoja oikeista merkintätavoista löytyy www.ahven.net

 

RAVUSTUS

 

Ravustus on sallittu seuraavin ehdoin:

- luvan hinta on 5 €/merta osakkaille, kesäasukkaille ja kylässä vakituisesti asuville. Muille erikoisluvalla 10 €/merta.

- jos pyydyksiä käytetään muualla, niin muistakaa desinfiointi!

 

KALASTUSLUPIEN HINNAT

 

Perusyksikkö      5 €

Virvelilupa         10 €

Vierasvirveli      10 €

Rapulupa            5 €

Erikoislupa        10 €

Kilpailulupa         1 €

 

 

HUOM! Muistathan palauttaa saalistilaston. Edellisen vuoden saalistilaston palauttajien kesken arvotaan kalaverkko tai muu vastaava kalastusväline. 

 

Lisätietoja antaa kalastuslupien myyjä Vesa Soikkeli 0400-155198

 

 

Lyöttilän yhteisen kalaveden hoitokunta