Korjuuketju

Urajärven Mukulanlahden vanhaa ruovikkoa vasemmalla ja ensimmäisen vuoden kasvustostoa oikealla.

 

Järviruokoa voidaan leikata sekä kesällä että talvella. Ruovikon kesäleikkuuta on tehty Suomessa jo vuosikymmeniä, mutta toimivaa talvista korjuuketjua meillä ei ole ollut. Näin ollen hankkeen tärkeimpänä konkreettisena toimenpiteenä oli kehittää järviruo'on talvinen korjuuketju. Siihen sisältyi ruovikon niitto ja sopivan kaluston kehittäminen, järviruo'on kuljetus jäältä varastolle sekä sen varastointi.

 

Hankkeessa lähestyttiin korjuuta myös vesialueen hallinnoijan näkökulmasta, sillä Lyöttilän yhteisen vesialueen osakaskunta oli hankkeen päätoimijana. Tämä oli hyvä asia, sillä vesialueen osakaskunta tuntee parhaiten oman vesialueensa ja sen ympäristön. Tärkeää oli myös, että leikkaaja tuli järven läheltä, jolloin hän pystyi menemään jäälle sään sekä jää- ja lumiolosuhteiden mukaan.

Talvileikkuun hyvät puolet ovat:

  • estetään ylivuotisen ruo'on kulkeutuminen rannalle tai vajoaminen pohjaan
  • estetään ruokoturpeen muodostuminen ja rantaviivan pakeneminen
  • parannetaan veden virtausta
  • vähennetään mätänevän ruokomassan aiheuttamaa metaanipäästöä
  • poistetaan ravinteita noin 20 - 30 % kesällä korjatun ruo’on ravinteiden määrästä
  • parannetaan ruovikon elinkykyä, jolloin se edistää uuden kasvuston ravinteiden sitomiskykyä 
  • siistitään ruovikkoa, ajan myötä ruovikko taantuu ja harvenee
  • talviniitettyä ruokoa voidaan hyödyntää laajemmin kuin kesäniitettyä
  • sidotaan hiiltä materiaalin hyödyntämisessä (esim. katot) 

 

Talvileikkuusta on kerrottu enemmän Ympäristöhallinnon www-sivuilla. Ks. linkki.